Pinta

@ Lenkija / Poland

Vienas pirmųjų craft bravorų Lenkijoje – stebinantis ne tik savo eksperimentais, kokybe, bet ir partnerystėmis visame pasaulyje. Savo alų jie yra virę su bravorais Airijoje, Danijoje, Prancūzijoje ir netgi Japonijoje. Geriausi jų kūriniai VAF jau visai netrukus! / One of the first Polish craft breweries is also joining us at VAF! These pioneers are not only famous for their exceptional brews but also for their collaborations with breweries all over the world – they brewed in Ireland, Denmark, France, Japan etc. And they are definitely preparing something special for VAF, as well.