Dora

@ Mėsos gam. / Meat producer

Mėsos mylėtojai turėtų pakilti į padanges, nes Dora atveš tokių skanėstų, apie kuriuos net lanksčiausios vaizduotės atstovas nepasvajotų. / Meat lovers should feel especially happy since Dora meat makers will bring such amazing treats that even the most imaginative genius could not dream of.